Wednesday, October 1, 2014

Blog Media TV Sunnah hadir untuk anda, Blog ini hanya memuat link TV-TV Sunnah, pilih yang anda suka semuanya INSYAALLAH Selamat ليس هو فقط زنا الفرْج، بل هناك زنا اليد وهو اللمس المحرَّم، وزنا العين وهو النظر المحرَّم Tidaklah zina hanya berupa zina kemaluan saja, melainkan disana ada zina tangan yang dia menyentuh sesuatu yang diharamkan dan adapula zina pandangan yang dia melihat/ menonton sesuatu yang diharamkan .... "maka tontonlah TV Sunnah saja, insyaallah selamat"

Saturday, August 30, 2014

Insan TV